VI SINH AQUA USAVI SINH CHUYÊN KHỬ NO2

VI SINH CHUYÊN DÙNG AO BẠTVI SINH CHUYÊN DÙNG AO BẠT
Di chuyển chuột để thấy ảnh rõ hơn.


VI SINH CHUYÊN DÙNG AO BẠTMô tả chi tiếtVI SINH PMT AQUA USA

KHỬ KHÍ ĐỘC, PHÂN HỦY MÙN BÃ HỮU CƠ - LÀM SẠCH NHỚT BẨN BÁM BẠT

KHUYÊN DÙNG: AO NUÔI TRẢI BẠT THẢ NUÔI MẬT ĐỘ CAO, KHÔNG PHẢI CHÀ BẠT

 

Vi sinh chuyên dùng cho ao trải bạt nuôi mật độ cao PMT AQUA USA: Gói 500g/ dùng cho 500 - 1.500 m3 nước

Hotline: Mr. Tuấn 0922 110 567